Loading

army picפרויקטים ביטחוניים

התמחות החברה אפשרה לה לצאת לביצוע פרויקטים לוגיסטיים ומורכבים מחוץ לגבולות הארץ כקבלן חוץ של משרד החוץ.

מבין הפרויקטים שהחברה ביצעה:

הקמת שגרירות ישראל בבודפסט, הקמת שגרירות ישראל במוסקבה, הקמת שגרירות ישראל ברומא, הקמת שגרירות ישראל בקהיר, הקמת שגרירות ישראל בברלין, הקמת שגרירות ישראל באלכסנדריה, כמו כן ביצעה עבור משרד ראש הממשלה וזרועות הביטחון פרוייקטים בהיקפים של עשרות אלפי מ"ר לרבות הקמת טרמינל ארז בהיקף של 17,000 מ"ר. תמונות נוספות

 

 

 

army pic2מבנים עבור משרד הביטחון:

• מבני מגורים מחנות צה"ל - 20,000 מ"ר • מבני משרדים, מחנות צה"ל - 9,000 מ"ר • מחסנים רב תכליתיים מחנות צה"ל - 15,000 מ"ר • תכנון וביצוע מחסנים עבור משרד הביטחון בכל הארץ • 165 מחסנים בגדלים שונים. • מבנה משרדים משרד רוה"מ - 40,000 מ"ר • טרמינל מעבר ארז מחנות צה"ל - 17,000 מ"ר • הפרויקט כולל מרתף בשטח של כ- 10,000 מ"ר • 2 אגפי משרדים ואולמות קבלת נוסעים גבוהים.

 

 

 

army3טרמינל ארז החדש

טרמינל אזרחי למעבר אנשים וסחורות במעבר ארז על גבול ישראל והרשות הפלשתינאית. המבנה אמור לשרתכשבעת אלפים עוברים לשעה, מיקום: רצועת עזה, גודל: 15,000 מ"ר, יזם: משרד הבטחון.

תמונות נוספות