Loading

מבני תעשיה, מסחר ומרכזים לוגיסטיים

חברת עמירם סיוון בע"מ  מתאמת עם כל הגורמים התכנוניים לרבות הרשות המקומית את שלבי הביצוע לרבות עבודות הפיתוח והתשתית עד לרמת מפתח על מנת למזער תקלות ליוגיסטים ולשאוף למציינות בעבודה. חברת עמירם סיוון בע"מ משלבת בקרה פנימית על תהליכי עבודה בפרויקטים גדולים ומורכבים כגון הקמת מרכזים לוגיסטיים. פרוייקטים מהסוג הנ"ל מאופיינים בד"כ בבניה על תאי שטח גדולים באזורים שלא למגורים, מצב המאפשר הקצאת משאבים ועבודה במקביל, גם בשעות הלילה, במטרה לקצר את לוחות הזמנים ולהביא להפעלת המרכז הלוגיסטי מהר ככל האפשר.

 

rav2מבנים רב תכליתיים

מלון אולמפיה ת"א 2,000 מ"ר, בית ואייר יבנה 4,200 מ"ר, בית דנשר ראש העין 12,000 מ"ר, בית פולקובסקי יבנה 2,500 מ"ר, קמפוס "ראשית" בית שמש - 7,000 מ"ר הפרויקט כולל: מבנה מרכזי כולל בית מדרש, חדרי לימוד, משרדי מנהלה, חדר אוכל ומטבח מבנה פנימייה, אולם ספורט וחדר כושר. מתנ"ס בית שמש - 2,000 מ"ר הפרויקט בוצע עבור החברה למתנסים וכולל: אולם מופעים, חדרי חוגים, חדרי הרצאות וחצר פנימית מקורה.

תמונות נוספות

 

osemאוסם – מרכז לוגיסטי חבל מודיעין - 20,000 מ"ר הפרויקט כלל: ביצוע מבנה אנרגיה, רפסודת בטון למחסן אוטומטי בגובה 40 מ' ואגפים נוספים לאחסנה ותפעול עם רצפות עמידות שחיקה ברמת דיוק גבוהה.  מעבדה שדרות - 1,000 מ"ר פרויקט ייחודי הכולל מעבדות מחקר ומשרדים עבור פיתוח חטיפים לחברת נסטלה העולמית. תמונות נוספות

 

 

 

 

tevaטבע – מרכז לוגיסטי חבל מודיעין - 40,000 מ"ר הפרויקט כלל ביצוע שלב א' בהיקף כספי של כ- 30 מליון ₪. הפרויקט כלל בין השאר ביצוע של 30,000 מ' כלונסאות, קירות ועמודי בטון בגובה 16 מ' ורפסודות בטון למחסן אוטומטי בשטח של כ- 11,000 מ"ר. במסגרת העבודה נוצקו כ- 25,000 מ"ק בטון עם למעלה מ- 3,000 טון פלדה וכל זאת בתקופה של 6 חודשי ביצוע. תמונות נוספות