אודות
Loading

about pageאודות החברה

החברה פועלת במישרין ובעקיפין באמצעות חברות בנות במספר תחומים עיקריים: ביצוע עבודות קבלניות לבנייה ותשתיות במגזר הציבורי ובהם הקמת מבני משרדים, מסחר ותעשייה, גשרים, קווי רכבת ותשתית, שדות תעופה, פארקים ציבוריים מחנות צה"ל, מוסדות ציבור (בתי ספר, מתנ"סים, אולמות ספורט ועוד), נציגויות ישראל בחו"ל. ביצוע עבודות קבלניות לבנייה במגזר העסקי והפרטי ובהם הקמת מבני מגורים, משרדים, מסחר ותעשייה, כבישים, מבנים רב תכליתיים (מבני פלדה). ייזום פרויקטים לבנייה למגורים בארץ ובחו"ל, לתעשייה, למסחר ולתיירות, בין היתר: פרויקטים למגורים מסחר ותיירות בפולין (וורשה, וורוצלאב ועוד), פרויקט מגורים באוקראינה, פרויקטיי תשתיות ומבני תעשייה בגאנה, פרויקט מגורים בפ"ת בשכונת אם המושבות ועוד. השכרה וניהול של נכסים מניבים אשר בבעלות החברה בשיטת ה- BOT, הקמה והפעלה של מכונים לטיהור מי שפכים וכן אתרי הטמנת פסולת.

 

about page2

החברה פועלת במישרין ובעקיפין באמצעות חברות בנות במספר תחומים עיקריים:

ביצוע עבודות קבלניות לבנייה ותשתיות במגזר הציבורי ובהם הקמת מבני משרדים, מסחר ותעשייה, גשרים, קווי רכבת ותשתית, שדות תעופה, פארקים ציבוריים מחנות צה"ל, מוסדות ציבור (בתי ספר, מתנ"סים, אולמות ספורט ועוד), נציגויות ישראל בחו"ל. ביצוע עבודות קבלניות לבנייה במגזר העסקי והפרטי ובהם הקמת מבני מגורים, משרדים, מסחר ותעשייה, כבישים, מבנים רב תכליתיים (מבני פלדה). ייזום פרויקטים לבנייה למגורים בארץ ובחו"ל, לתעשייה, למסחר ולתיירות, בין היתר: פרויקטים למגורים מסחר ותיירות בפולין (וורשה, וורוצלאב ועוד), פרויקט מגורים באוקראינה, פרויקטיי תשתיות ומבני תעשייה בגאנה, פרויקט מגורים בפ"ת בשכונת אם המושבות ועוד. השכרה וניהול של נכסים מניבים אשר בבעלות החברה בשיטת ה- BOT כגון: מרכז "גרין סנטר" בפארק התעשיות השרון ביישוב קדימה ובניין משרדים באזור התעשייה רעננה. הקמה והפעלה של מכונים לטיהור מי שפכים וכן אתרי הטמנת פסולת, כגון: מאגר כפר מכבי, מאגר רמון, מאגר גלבוע ועוד.

 

המערך הלוגיסטי

בהיקף פעילותה הנוכחי מעסיקה החברה באופן ישיר ועקיף כ- 200 עובדי בנין במקצועות שונים ונשענת על צוות עובדים עצמי בעל ניסיון רב (אדריכלים, מהנדסים אזרחיים, יועצים חיצוניים וכד'). גיבוי הנדסי, תכנוני וטכני לביצוע שוטף בארץ ובחו"ל. תאום, מעקב ותכנון פרויקטים המוקמים במסגרת "תכנון ביצוע". פתרונות הנדסיים וביצועיים לפרויקטים מורכבים.