אודות פתרונות מקיפים
Loading

tkanim page2פתרונות מקיפים

חברת עמירם סיון בע"מ ערוכה לספק פתרון מקיף ומושלם בתחומי היזום והבנייה, לכל לקוח הן בישראל והן מעבר לים, באמצעות צוותים אינטגרליים שלה וכן על-ידי שימוש בקבלני משנה, תוך עמידה בתקנים הבינלאומיים הגבוהים ביותר ובלוחות זמנים. עוצמותיה הטכנולוגיות, המקצועיות והפיננסיות, מאפשרות לחברה לבצע פרויקטים רב-תחומיים במהירות וביעילות, תוך ניצול יכולות ניהול תפעוליות וארגוניות, בעזרתן מתאימה החברה לכל לקוח פתרונות איכותיים, בהתאם לצורכי הפרויקט.

 

  

tkanim pageהיתרים ותקנים

חברה קבלנית לענף הבנייה והפיתוח – להיקף ביצוע "בלתי מוגבל" (ג' 5). קבלן וספק רשום לעבודות הנדסיות במשרד הביטחון (*) ובגופים ציבוריים. חברה לתכנון וביצוע מוסדות חינוך וספורט במסגרת החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ. בעלת אישור קבלן מוכר. בצוע עבודות בינוי בחו"ל עבור משרד החוץ.בעלת תקן .ISO 9001:2000 חברת בנייה בענף הקבלנים החוזיים בארגון הקבלנים הבונים.